Welkom
Klik hier om in te loggen.
U bevindt zich in het publieke gedeelte
Tip van de dag
Als iemand anders het gedaan heeft, heb jij het blijkbaar toegelaten
Quote van de week
Als je de manier verandert waarop je naar de dingen kijkt, veranderen de dingen waarnaar je kijkt
Thema van de maand
Samenwerken als diagnose
Versterk uw positie als manager, gebruik de kracht van openheid en rechtvaardigheid

  

 
 

Medewerkers die het gevoel hebben dat er rechtvaardig met ze wordt omgegaan, zijn productiever, melden zich minder vaak ziek en hebben minder risico op burn-out.

 

Ook Manpower deed onderzoek naar dit onderwerp en stelde al in 2008 vast dat de ervaren rechtvaardigheid een hoofdrol blijkt te spelen bij het ontstaan van betrokkenheid bij uitzendkrachten. Werknemers die vinden dat ze rechtvaardig behandeld worden, gaan zich meer betrokken voelen en dragen beter bij aan de doelstellingen van de organisatie. Zeker flexwerkers hebben snel het idee dat ze achtergesteld worden bij de werkenemers in vaste dienst.

Salaris is slechts een onderdeel van het rechtvaardigheidsgevoel. Het gaat niet om de absolute feitelijke opbrengsten van het werk, maar de manier waarop de verdeling plaatsvindt. Werknemers krijgen niet altijd wat ze willen, maar ze willen in ieder geval niet dat er met twee maten wordt gemeten. De discussie over de vergoedingen van CEO's en bonussen in de bankwereld passen in dit plaatje. Als het volk de broekriem moet aanhalen, moet dat ook voor de bazen gelden!

Een groep Engelse ondezoekers heeft 8 jaar lang ruim 10.000 ambtenaren gevolgd. Mannen en vrouwen die hun leidinggevenden oneerlijk vonden hadden 60% meer kans op een psychische aandoening. Andere kenmerken, zoals een hoge werkdruk of gebrek aan ondersteuning, speelden veel minder een rol bij het ontstaan van psychische problemen. 

 

Bent u rechtvaardig?

Rechtvaardigheidsgevoel valt uiteen in verschillende onderdelen die werknemers als normaal ervaren. Bijvoorbeeld dat regels en procedures voor alle medewerkers op dezelfde manier worden toegepast en iedereen over voldoende informatie kan beschikken. Managers zijn zich niet altijd bewust van de fouten die ze maken. Als mensen vinden dat hun rechten geschonden zijn, wordt de neiging om weg te gaan groter.

 

Bent u bang voor duidelijkheid?

Waarom komen managers, mogelijk onbedoeld, vaak onrechtvaardig over? Waarom worden besluiten onvoldoende toegelicht en wordt belangrijke informatie aan sommige ondergeschikten wel en anderen niet gegeven? Soms blijken juridische overwegingen en de angst voor processen een rol te spelen. Bij economische maatregelen zoals reorganisaties is het, met het oog op de beursregels, niet altijd mogelijk volledig open kaart te spelen. De angst voor rechtzaken maakt dat mensen terughoudend worden. Voorkomt u onduidelijkheid? Maakt u voldoende duidelijk waarom bepaalde zaken nog niet openbaar gemaakt kunnen worden?

 

'De deur staat altijd open', maar hoe open bent u?

Waarschijnlijk is de belangrijkste reden dat de kracht van openheid wordt genegeerd, dat het zo voor de hand ligt. Dat het 'beter' is eerlijk te zijn, weten we allemaal wel. De schade van oneerlijkheid wordt echter onderschat. Leidinggevenden die hier op toe zien, worden hiervoor gegarandeerd beloond. Bijvoorbeeld met minder verzuim, een goede werksfeer en loyaliteit. Bent u voldoende open? En creëert u werkelijk voor iedereen dezelfde openheid?

Deel hieronder uw ervaringen en leer van elkaar!
Knowhow to get mindconnected 


 Klik hier voor meer artikelen over Mindconnection


Reacties
Nog geen reacties aanwezig.
Tip een vriend/collega over dit onderwerp
Reageer ook
Naam  *
Reactie
Welke dag van de week is het vandaag?  *  (Dit is om spam te voorkomen)
Opslaan
 
Nieuwsbrief
Vul hieronder uw e-mailadress in om u aan of af te melden voor de nieuwsbrief

Aanmelden/Afmelden